HUDUD SATU PERBINCANGAN: TANGGAPAN, SUASANA DAN KEBERKESANAN
Prof Madya Dato’ Dr Mohd Asri Zainul Abidin
(sertai facebook DrMAZA.com dan twitter realDrMAZA)

Islam adalah agama hidayah. Ia mengandungi syariat yang membimbing manusia ke arah kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Allah menurunkan syariat berhubung dengan ibadah khusus atau mahdah seperti solat, puasa, haji dan seumpamanya yang tetap; tidak boleh diubah atau ditokok tambah. Perubahan zaman dan tempat, tidak mengubah syariat ibadah yang diturunkan. Jika adapun rukhsah (kelonggaran) seperti jamak dan qasar bagi solat; ia telah diterangkan oleh nas daripada Allah dan rasulNya. Sementara dalam kehidupan harian (daily life) yang membabitkan urusan muamalat dan siyasah; secara amnya Islam hanya menegaskan prinsip-prinsip umum keadilan dan kemaslahatan. Islam tidak mendetilkannya kerana ia membabitkan soal persekitan individu, zaman dan tempat. Jika ada nas-nas yang kelihatan memperincikan soal cara keadilan itu dilaksanakan; biasanya nas-nas tersebut mempunyai dimensi individu, masa dan tempat. Dalam erti kata lain, ia terdedah kepada perubahan, ada latar individu, masa dan tempat itu berubah. Ini seperti pendetilan tentang perdagangan, pendetilan pencegahan jenayah dan seumpamanya.

Baca artikel selanjutnya dan ia boleh dimuatturun (download) di sini : Hudud Satu Perbincangan: Tanggapan, Suasana Dan Keberkesanan