Untuk ucapan atau cadangan

anda boleh menghantar email terus kepada

Dr. Mohd Asri bin Zainul Abidin:

moasriza@yahoo.com

Namun sila pastikan ianya ringkas serta

nyatakan identiti anda secara tepat.